Vindenergi

DTU Vindenergi lancerer en ny online masteruddannelse i vindenergi. Masteruddannelsen tager to år og giver en bred faglighed inden for vindenergiområdet.

Uddannelsen er tilrettelagt som deltidsundervisning inden for en tidsramme på to år. Den svarer til ét års fuldtidsstudie, men den er bredt ud over to år for at imødekomme folk, der tager den sideløbende med et fuldtidsarbejde. Uddannelsens studieplan består af ni kurser med et omfang á 5 ECTS point. Kurserne dækker tilsammen alle væsentlige aspekter af vindenergiområdet, og de er funderet i forskningsaktiviteter på DTU. Derudover vil der være et afsluttende projekt, som udløser 15 ECTS point.


Stort ønske om online kursus

DTU Vindenergi oplever en stor søgning til det åbne introduktionskursus ’Wind Energy’ på online-platformen Coursera med næsten 10,000 aktive deltager. Derfor har vi valgt at lancere en online masteruddannelse nu, fortæller Merete Badger, Seniorforsker fra DTU Vindenergi og bagmanden til uddannelsen.

 

”Vi ved fra Cousera, at hovedparten af kursisterne allerede er på arbejdsmarkedet. De efterspørger et større online kursusudbud, der kan sikre den rette efteruddannelse og state-of-the art viden. Derfor lancerer vi nu vores første online masteruddannelse,” siger hun og uddyber:

 

”Masteren blev godkendt af Uddannelses- og Forskningsministeriet i december 2016. Vi har inden været rundt og snakke med aktører i vindenergibranchen for at sikre deres opbakning og interesse for at sende medarbejdere på kurserne.”

Den nye masteruddannelse i vindenergi er netop tilrettelagt som en ren online-uddannelse, og det er derfor forventningen, at uddannelsen også har internationale perspektiver i form af profilering af Danmark som international udviklings- test- og videnscenter inden for vindenergi.


Fremmøde til eksaminer

Selv om der er tale om et online masterforløb, vil dog vil der være krav om fremmøde enkelte gange i løbet af uddannelsen, eksempelvis i forbindelse med forsvar af afgangsprojektet.

Ellers vil uddannelsen være onlinebaseret med en variation i kurserne mellem lektioner, regneopgaver, digitale quizzer, projektarbejde og rapporter med og uden ’peer assessment’. Der lægges stor vægt på en løbende dialog mellem undervisere og studerende igennem hele uddannelsen. 

Kontakt DTU Vindenergi

Har du spørgsmål, så skriv til onlinemaster@windenergy.dtu.dk

Læs mere om masteruddannelsen på wem.dtu.dk