Særligt om vinteroptag

Vinteroptagelse på udvalgte diplomingeniøruddannelser

Hvis du søger vinteroptagelse med studiestart i februar, gælder følgende ansøgningsfrister:

Kvote 2: 1. oktober - 15. oktober kl. 12
Kvote 1: 1. oktober - 1. december kl. 12

Genoptagelse, retningsskifte og studieskifte: 1. november
Læs mere om reglerne for genoptagelse, retningsskifte og studieskifte 

Hvis du søger om optagelse på baggrund af et adgangskursus til ingeniøruddannelserne kan du kun søge i kvote 2 og skal dermed søge senest d. 15. oktober.

Hvis du søger om dispensation fra adgangskravene til DTU’s uddannelser, skal du også søge inden kvote 2-fristens udløb.

Ansøgningsfrist for studerende med en udenlandsk eksamen (herunder IB)
Hvis du vil søge om at blive optaget på en diplomingeniøruddannelse med studiestart i februar, er ansøgningsfristen den 15. oktober kl. 12.

Uddannelser med vinteroptagelse

Følgende diplomingeniøruddannelser har vinteroptag:

Sådan søger du

Du kan søge om vinteroptagelse på DTU's diplomingeniøruddannelser ved at downloade DTU’s eget ansøgningsskema til diplomingeniøruddannelserne. 


Kvote 1 til vinteroptagelse

Ansøgningsperioden er 1. oktober - 1. december kl 12.

Du skal sende ansøgningsskemaet og bilag pr. mail til optagelse@adm.dtu.dk

Kvote 2 til vinteroptagelse

Ansøgningsperioden er 1. oktober - 15. oktober klokken 12. Frem til og med den 30. oktober modtager DTU bilag til din kvote 2-ansøgning.

Du skal sende ansøgningsskemaet og bilag pr. mail til optagelse@adm.dtu.dk.  

Svar på ansøgning

Er din ansøgning i orden og opfylder du adgangskravene, vil du modtage et elektronisk svar på din ansøgning medio uge 51 på DTU’s AnsøgerNet. Opfylder du ikke adgangskravene, vil du få besked herom.

DTU sender ikke længere fysiske optagelsesbreve ud med almindelig post.

Tak ja eller nej til studieplads
Du skal takke ja eller nej til den studieplads, du er blevet tilbudt på DTU, senest den 7. januar ved midnat via "AnsøgerNet".