Foto: Søren Kristensen

Bygningsdesign

Niveaukrav

Matematik A
Fysik B eller Geovidenskab A
Kemi C eller Bioteknologi A 

Dansk A
Engelsk B

Adgangskvotienter

Sådan søger du